YH
YH22
YH03
Täze gelenler
Ilki bilen hil, bäsdeşlik bahasy, çalt jogap, berk çykýan barlag
img
img

100% Hytaýda öndürildi

biz hakda

Güýçli ykdysady bilen meşhur deňiz porty Ningbo şäherinde ýerleşýän Yehui sanitar-tehniki enjamlar, sanitariýa enjamlary, ýyladyş ulgamy, suw arassalaýjy liniýa önümlerini we hyzmatlaryny öndürýär we eksport edýär.Önümlerimizde her dürli klapanlar, armaturlar, mikserler, duşlar, hammam esbaplary, HAVC we ş.m. bar.Şeýle hem, käbir abraýly öndürijileri ýygnamak üçin ygtybarly komponentler bilen üpjün edýäris.Doly görnüşli önümler bürünçden, bürünçden, sinkden, alýumin garyndysyndan, plastmassa, rezin, polat we poslamaýan polatdan we ş.m. öndürilýär.Saýlawyňyz üçin dürli görnüşler bar.

imgimg doly gör
Habarlar
Bizi saýlaň, Hytaýda ýüzlerçe ygtybarly öndürijiler bilen paýlaşyň.
Aýratynlyk önümleri
bitewilik we ýeňiş gazanmak